Zespół

 

Klaudyna Jarzec-Koślacz

Radca Prawny

 

tel. 796 888 559

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-9369. Jest radcą prawnym od 2013 roku. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowane przez Uniwersytet Warszawski oraz przez University of Florida G. Levin College of Law.

Od 2004 roku zdobywała doświadczenie pracując w warszawskich kancelariach prawniczych oraz jako prawnik in-house spółki akcyjnej. Obecnie obsługuje również organ administracji publicznej. Doradza przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w bieżącej obsłudze prawnej, w tym również przedsiębiorcom w upadłości. Na rzecz klientów indywidualnych świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i prawa administracyjnego. Świadczy pomoc prawną na rzecz cudzoziemców starających się o legalizację pobytu w Polsce i pozwolenie na pracę.

Specjalizuje się w szeroko pojętym  prawie nieruchomości. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zajmowała się transakcjami z zakresu obrotu nieruchomościami, w szczególności badaniem stanu prawnego nieruchomości (due diligence), przygotowywaniem projektów umów nabycia nieruchomości, opiniowaniem umów najmu z galeriami handlowymi oraz przygotowywaniem dokumentacji kredytowej oraz zabezpieczeń do umów kredytu, w postępowaniu wieczystoksięgowym i rejestrze zastawów. Dla klientów indywidualnych prowadziła, w szczególności sprawy o zasiedzenie. Opiniuje umowy deweloperskie, przedwstępne i przyrzeczone, dzierżawy i najmu. 

Świadczy obsługę prawną w języku angielskim.

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Emilia Miśkiewicz

Radca Prawny

 

tel. 509 425 779

e-mail: emilia.miskiewicz@jkmkancelaria.pl

 

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-10665. Jest radcą prawnym od 2014 roku. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji.

Od 2005 roku zdobywała doświadczenie zawodowe, na początku pracując w sądzie jako sekretarz sądowy, później w kancelarii prawnej oraz jako prawnik in-house spółki akcyjnej. Doradza przedsiębiorcom w bieżącej obsłudze prawnej, jak również przy zakładaniu i przekształcaniu podmiotów gospodarczy, w szczególności  spółek prawa handlowego. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców polegającą m.in. na sporządzaniu i opiniowaniu umów, przygotowywaniu opinii prawnych oraz dochodzeniu należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Świadczy pomoc prawną na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych. Na rzecz klientów indywidualnych świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego i prawa pracy. Prowadzi sprawy rozwodowe i o podział majątku. Reprezentuje klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w sprawach o odszkodowanie, zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym.  

 

Specjalizuje się w prawie handlowym i procesowym. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie zastępstwa procesowego, reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi, w szczególności w procesach cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zajmowała się zakładaniem i przekształcaniem podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego oraz badaniem spółek przed nabyciem ich udziałów (due diligence). 

 

   

Publikacje

Prev Next

Publikacje

Maj 2019 Dla naszego Klienta indywidualnego uzyskaliśmy pozytywny wyrok w spawie o zasiedzenie dotyczący nieruchomości położonej w Warszawie - Targówek Fabryczny, należącej do rodziny Klienta od końca XIXw., a utraconej na mocy dekretu Bieruta.    Uchylenie obowiązku alimentacyjnego z datą wsteczną jest możliwe.  Dla naszego Klienta indywidualnego uzyskaliśmy pozytywny wyrok w sprawie uchylenia obowiązku alimentacyjnego poczynając od 2012 roku.    Kwiecień 2019  Dla naszego Klienta - Wspólnoty Mieszkaniowej - uzyskaliśmy wyrok nakazujący wydanie dokumentacji budowy i dokumentacji technicznej inwestycji. Podstawę roszczenia stanowił art. 60 w zw. z art. 3 pkt. 13 i pkt. 14 ustawy Prawo budowlane. Istotą postępowania było wykazanie przed sądem, iż przedmiotowa dokumentacja rzeczywiście powstała.    Luty 2019 Dla naszego Klienta indywidualnego w wyniku przedsądowych negocjacji doprowadziliśmy do ustalenia naruszonej granicy pomiędzy sąsiadującymi ogródkami przynależnymi do lokali mieszkalnych.    Podpisanie weksla in blanco nie zawsze przesądza sprawę. Dla naszego Klienta indywidualnego uzyskaliśmy wyrok oddalający przeciwko niemu w całości powództwa o zapłatę z weksla in blanco.    Od Grudnia 2018 Kancelaria bierze udział...

Czytaj wiecej...

Publikacje

1. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=3482&co=polecane   2. Czy klient ma wpływ na OWU? http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=3216&co=naj_wyd   3. Windykować i być windykowanym - porady dla MSP http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=3083&co=naj_wyd   4. Gwarancja ubezpieczeniowa alternatywą dla gwarancji bankowej http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&dz_id=35&indeks_artykulu=2744   5. MSP w galerii http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=2586&dz_id=35   6.Stosowanie weksla przez MSP w stosunkach pracy http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&dz_id=35&indeks_artykulu=2692

Czytaj wiecej...