Zespół

 

Klaudyna Jarzec-Koślacz

Radca Prawny

 

tel. 796 888 559

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-9369. Jest radcą prawnym od 2013 roku. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowane przez Uniwersytet Warszawski oraz przez University of Florida G. Levin College of Law.

Od 2004 roku zdobywała doświadczenie pracując w warszawskich kancelariach prawniczych oraz jako prawnik in-house spółki akcyjnej. Obecnie obsługuje również organ administracji publicznej. Doradza przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w bieżącej obsłudze prawnej, w tym również przedsiębiorcom w upadłości. Na rzecz klientów indywidualnych świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i prawa administracyjnego. Świadczy pomoc prawną na rzecz cudzoziemców starających się o legalizację pobytu w Polsce i pozwolenie na pracę.

Specjalizuje się w szeroko pojętym  prawie nieruchomości. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zajmowała się transakcjami z zakresu obrotu nieruchomościami, w szczególności badaniem stanu prawnego nieruchomości (due diligence), przygotowywaniem projektów umów nabycia nieruchomości, opiniowaniem umów najmu z galeriami handlowymi oraz przygotowywaniem dokumentacji kredytowej oraz zabezpieczeń do umów kredytu, w postępowaniu wieczystoksięgowym i rejestrze zastawów. Dla klientów indywidualnych prowadziła, w szczególności sprawy o zasiedzenie. Opiniuje umowy deweloperskie, przedwstępne i przyrzeczone, dzierżawy i najmu. 

Świadczy obsługę prawną w języku angielskim.

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Emilia Miśkiewicz

Radca Prawny

 

tel. 509 425 779

e-mail: emilia.miskiewicz@jkmkancelaria.pl

 

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-10665. Jest radcą prawnym od 2014 roku. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji.

Od 2005 roku zdobywała doświadczenie zawodowe, na początku pracując w sądzie jako sekretarz sądowy, później w kancelarii prawnej oraz jako prawnik in-house spółki akcyjnej. Doradza przedsiębiorcom w bieżącej obsłudze prawnej, jak również przy zakładaniu i przekształcaniu podmiotów gospodarczy, w szczególności  spółek prawa handlowego. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców polegającą m.in. na sporządzaniu i opiniowaniu umów, przygotowywaniu opinii prawnych oraz dochodzeniu należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Świadczy pomoc prawną na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych. Na rzecz klientów indywidualnych świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego i prawa pracy. Prowadzi sprawy rozwodowe i o podział majątku. Reprezentuje klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w sprawach o odszkodowanie, zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym.  

 

Specjalizuje się w prawie handlowym i procesowym. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie zastępstwa procesowego, reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi, w szczególności w procesach cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zajmowała się zakładaniem i przekształcaniem podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego oraz badaniem spółek przed nabyciem ich udziałów (due diligence). 

 

   

Publikacje

Prev Next

Publikacje

Kwiecień 2019  Dla naszego Klienta - Wspólnoty Mieszkaniowej - uzyskaliśmy wyrok nakazujący wydanie dokumentacji budowy i dokumentacji technicznej inwestycji. Podstawę roszczenia stanowił art. 60 w zw. z art. 3 pkt. 13 i pkt. 14 ustawy Prawo budowlane. Istotą postępowania było wykazanie przed sądem, iż przedmiotowa dokumentacja rzeczywiście powstała.    Luty 2019 Dla naszego Klienta indywidualnego w wyniku przedsądowych negocjacji doprowadziliśmy do ustalenia naruszonej granicy pomiędzy sąsiadującymi ogródkami przynależnymi do lokali mieszkalnych.    Od Grudnia 2018 Kancelaria bierze udział w organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie pilotażowym programie usystematyzowanych lekcji prawa dla młodzieży licealnej.          Maj 2018 Dla naszego Klienta indywidualnego - przeprowadziliśmy transakcję zbycia czterech lokali mieszkalnych położonych w budynku jednorodzinnym na Warszawskiej Sadybie.    Luty 2018 Klientowi indywidualnemu doradzaliśmy przy transakcji nabycia nieruchomości w postępowaniu restrukturyzacyjnym na Warszawskiej Ochocie.     Dla naszego Klienta indywidualnego – zainicjowaliśmy i przeprowadziliśmy z sukcesem postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej dotyczącej płatności rolnośrodowiskowych.   Dla naszego Klienta – firmy z branży spożywczej – przeprowadziliśmy proces związany z rozwiązaniem...

Czytaj wiecej...

Publikacje

1. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=3482&co=polecane   2. Czy klient ma wpływ na OWU? http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=3216&co=naj_wyd   3. Windykować i być windykowanym - porady dla MSP http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=3083&co=naj_wyd   4. Gwarancja ubezpieczeniowa alternatywą dla gwarancji bankowej http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&dz_id=35&indeks_artykulu=2744   5. MSP w galerii http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=2586&dz_id=35   6.Stosowanie weksla przez MSP w stosunkach pracy http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&dz_id=35&indeks_artykulu=2692

Czytaj wiecej...