Dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych

 
  • bieżąca obsługa prawna Wspólnot i Spółdzielni mieszkaniowych;
  • udział w posiedzeniach organów Wspólnot i Spółdzielni mieszkaniowych;
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów zawieranych przez Wspólnoty i Spółdzielnie mieszkaniowe;
  • sporządzanie oraz opiniowanie statutów, regulaminów, projektów uchwał organów Wspólnot i Spółdzielni mieszkaniowych oraz innych dokumentów występujących w bieżącej działalności Wspólnot i Spółdzielni mieszkaniowych;
  • reprezentowanie Wspólnot i Spółdzielni mieszkaniowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi we wszystkich instancjach oraz organami administracji
  • windykacja należności