Dla Organizacji Pozarządowych

  • kompleksowa obsługa prawna organizacji pozarządowych (m.in. fundacji i stowarzyszeń), w tym organizacji pożytku publicznego
  • obsługa organów statutowych organizacji pozarządowych 
  • sporządzanie projektów uchwał organów organizacji pozarządowych
  • reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych do Krajowego Rejestru Sądowego
  • reprezentowanie organizacji pozarządowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi we wszystkich instancjach
  • sporządzanie opinii prawnych
  • opracowywanie i opiniowanie umów