Dla Klientów Indywidulanych

Klienci indywidualni

Kancelaria świadczy usługi dla Klientów indywidualnych. Klientom indywidulanym zapewniamy konsultacje prawne, reprezentację przed organami administracji i sądami wszystkich instancji, udział w negocjacjach oraz przygotowywanie wniosków, podań, umów i opinii prawnych. Podczas konsultacji prawnych informujemy Klientów o skutkach prawnych podejmowanych przez nich decyzji, a także doradzamy najlepsze rozwiązania prawne dla przedstawianych problemów. W kontaktach z Klientami indywidulanymi stawiamy na otwartość, przyjazną atmosferę i zrozumiały dla obu stron język komunikacji.

Obszar praktyki:

 

        prawo nieruchomości                 prawo cywilne   prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

analiza stanu prawnego nieruchomości (due diligence), zasiedzenie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, rozliczenie nakładów na nieruchomość, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu, wykonywanie prawa własności, naruszenie posiadania, hipoteka, reprezentacja przed notariuszem, eksmisja, umowy developerskie, przedwstępne i przyrzeczone, umowy dzierżawy i najmu, w tym w szczególności powierzchni w centrach handlowych zarówno ze strony wynajmującego, jak i ze strony najemcy

 

 

reprezentacja przed sądami w sprawach cywilnych, przygotowywanie i opiniowanie umów, sporządzanie pełnomocnictw, sporządzanie opinii prawnych, kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy, wynagrodzenia, urlopy, zasiłek, umowa o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, związki zawodowe, odpowiedzialność majątkowa, ZUS, mobbing, dyskryminacja, ustalenie istnienia stosunku pracy, kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       prawo administracyjne

              prawo spadkowe                 prawo rodzinne

 

reprezentacja przed sądami administracyjnymi oraz organami administracji, odwołania od decyzji administracyjnych, wnioski i pisma w postępowaniach administracyjnych, doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego

 

 

stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odrzucenie spadku, sprawy o zachowek, wydziedziczenie

 

 

 

 

 

 

 

rozwody, separacje, alimenty, podział majątku wspólnego, doradztwo prawne w omawianym zakresie

 

 

 

 

 

 

 

       

       windykacja należności 

 

       
wezwania do zapłaty, ugody, pozwy o zapłatę, reprezentacja przed sądami powszechnymi, wnioski o wszczęcie egzekucji oraz reprezentacja przed komornikami        

 

       
         
         
         
         
         
         
         
 

 

 

 

 

 

 

