Publikacje

Kancelaria bierze udział w organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie pilotażowym programie usystematyzowanych lekcji prawa dla młodzieży licealnej. 

 

 

 

 

Maj 2018

Dla naszego Klienta indywidualnego - przeprowadziliśmy transakcję zbycia czterech lokali mieszkalnych położonych w budynku jednorodzinnym na Warszawskiej Sadybie. 

 

Luty 2018

Klientowi indywidualnemu doradzaliśmy przy transakcji nabycia nieruchomości w postępowaniu restrukturyzacyjnym na Warszawskiej Ochocie.  

 

Dla naszego Klienta indywidualnego – zainicjowaliśmy i przeprowadziliśmy z sukcesem postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej dotyczącej płatności rolnośrodowiskowych.

 

Dla naszego Klienta – firmy z branży spożywczej – przeprowadziliśmy proces związany z rozwiązaniem spółki. 

 

Grudzień 2017

Dla naszego Klienta  - międzynarodowej firmy specjalizujące się w mobilnych pomieszczeniach o konstrukcji kontenerowej - przeprowadziliśmy transakcję nabycia nieruchomości przemysłowej pod Warszawą. 

 

Sierpień 2017

Dla naszego Klienta indywidualnego - zainicjowaliśmy i przeprowadziliśmy postępowanie sądowoadministracyjne i doprowadziliśmy do uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części niekorzystnej z punktu widzenia naszego Klienta.

 

Czerwiec 2017

Dla naszego Klienta – firmy z branży budowlanej – w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przed Towarzystwem Ubezpieczeń doprowadziliśmy do wypłaty należnego odszkodowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do lektury naszych artykułów publikowanych

na łamach Gazety Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

http://www.gazeta-msp.pl/