Publikacje

Maj 2019

Dla naszego Klienta indywidualnego uzyskaliśmy pozytywny wyrok w spawie o zasiedzenie dotyczący nieruchomości położonej w Warszawie - Targówek Fabryczny, należącej do rodziny Klienta od końca XIXw., a utraconej na mocy dekretu Bieruta. 

 

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego z datą wsteczną jest możliwe. 

Dla naszego Klienta indywidualnego uzyskaliśmy pozytywny wyrok w sprawie uchylenia obowiązku alimentacyjnego poczynając od 2012 roku. 

 

Kwiecień 2019 

Dla naszego Klienta - Wspólnoty Mieszkaniowej - uzyskaliśmy wyrok nakazujący wydanie dokumentacji budowy i dokumentacji technicznej inwestycji. Podstawę roszczenia stanowił art. 60 w zw. z art. 3 pkt. 13 i pkt. 14 ustawy Prawo budowlane. Istotą postępowania było wykazanie przed sądem, iż przedmiotowa dokumentacja rzeczywiście powstała. 

 

Luty 2019

Dla naszego Klienta indywidualnego w wyniku przedsądowych negocjacji doprowadziliśmy do ustalenia naruszonej granicy pomiędzy sąsiadującymi ogródkami przynależnymi do lokali mieszkalnych. 

 

Podpisanie weksla in blanco nie zawsze przesądza sprawę. Dla naszego Klienta indywidualnego uzyskaliśmy wyrok oddalający przeciwko niemu w całości powództwa o zapłatę z weksla in blanco. 

 

Od Grudnia 2018

Kancelaria bierze udział w organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie pilotażowym programie usystematyzowanych lekcji prawa dla młodzieży licealnej. 

 

 

 

 

Maj 2018

Dla naszego Klienta indywidualnego - przeprowadziliśmy transakcję zbycia czterech lokali mieszkalnych położonych w budynku jednorodzinnym na Warszawskiej Sadybie. 

 

Luty 2018

Klientowi indywidualnemu doradzaliśmy przy transakcji nabycia nieruchomości w postępowaniu restrukturyzacyjnym na Warszawskiej Ochocie.  

 

Dla naszego Klienta indywidualnego – zainicjowaliśmy i przeprowadziliśmy z sukcesem postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej dotyczącej płatności rolnośrodowiskowych.

 

Dla naszego Klienta – firmy z branży spożywczej – przeprowadziliśmy proces związany z rozwiązaniem spółki. 

 

Grudzień 2017

Dla naszego Klienta  - międzynarodowej firmy specjalizujące się w mobilnych pomieszczeniach o konstrukcji kontenerowej - przeprowadziliśmy transakcję nabycia nieruchomości przemysłowej pod Warszawą. 

 

Sierpień 2017

Dla naszego Klienta indywidualnego - zainicjowaliśmy i przeprowadziliśmy postępowanie sądowoadministracyjne i doprowadziliśmy do uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części niekorzystnej z punktu widzenia naszego Klienta.

 

Czerwiec 2017

Dla naszego Klienta – firmy z branży budowlanej – w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przed Towarzystwem Ubezpieczeń doprowadziliśmy do wypłaty należnego odszkodowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do lektury naszych artykułów publikowanych

na łamach Gazety Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

http://www.gazeta-msp.pl/

 

 

Publikacje

1. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=3482&co=polecane

 

2. Czy klient ma wpływ na OWU?

http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=3216&co=naj_wyd

 

3. Windykować i być windykowanym - porady dla MSP

http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=3083&co=naj_wyd

 

4. Gwarancja ubezpieczeniowa alternatywą dla gwarancji bankowej

http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&dz_id=35&indeks_artykulu=2744

 

5. MSP w galerii

http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=2586&dz_id=35

 

6.Stosowanie weksla przez MSP w stosunkach pracy

http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&dz_id=35&indeks_artykulu=2692