Kancelaria

Kancelaria Radców Prawnych Klaudyna Jarzec-Koślacz oraz Emilia Miśkiewicz świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz klientów indywidualnych.

 

Misją Kancelarii jest świadczenie wysokiej jakości pomocy prawnej zorientowanej przede wszystkim na Klientów biznesowych, ale także i indywidualnych. Profesjonalizm, wiedza, doświadczenie i pełne zaangażowanie w sprawy naszych Klientów pozwalają na skuteczną realizację polityki jakościowej Kancelarii. Każdą sprawę, każdego Klienta traktujemy w zindywidualizowany sposób dobierając optymalne środki działania. Klientom biznesowym zapewniamy pełną obsługę prawną, która stanowi gwarancję bezpieczeństwa ich funkcjonowania. Klientom indywidualnym oferujemy doraźne wsparcie w zakresie reprezentacji przed sądem, doradztwo prawne czy opracowywanie i opiniowanie wszelakich dokumentów.

 

Kancelaria jest wspólnym przedsięwzięciem radców prawnych Klaudyny Jarzec-Koślacz oraz Emili Miśkiewicz. Zaufanie i wzajemna lojalność będące wynikiem wieloletniej przyjaźni stanowią o stabilności i sile Kancelarii.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

W celu zapewnienia kompleksowej i w pełni profesjonalnej obsługi każdego Klienta, Kancelaria współpracuje na stałe z biurem rachunkowym (www.verumaudyt.pl), notariuszem i doradcą kredytowym. 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacje

Prev Next

Publikacje

Maj 2019 Dla naszego Klienta indywidualnego uzyskaliśmy pozytywny wyrok w spawie o zasiedzenie dotyczący nieruchomości położonej w Warszawie - Targówek Fabryczny, należącej do rodziny Klienta od końca XIXw., a utraconej na mocy dekretu Bieruta.    Uchylenie obowiązku alimentacyjnego z datą wsteczną jest możliwe.  Dla naszego Klienta indywidualnego uzyskaliśmy pozytywny wyrok w sprawie uchylenia obowiązku alimentacyjnego poczynając od 2012 roku.    Kwiecień 2019  Dla naszego Klienta - Wspólnoty Mieszkaniowej - uzyskaliśmy wyrok nakazujący wydanie dokumentacji budowy i dokumentacji technicznej inwestycji. Podstawę roszczenia stanowił art. 60 w zw. z art. 3 pkt. 13 i pkt. 14 ustawy Prawo budowlane. Istotą postępowania było wykazanie przed sądem, iż przedmiotowa dokumentacja rzeczywiście powstała.    Luty 2019 Dla naszego Klienta indywidualnego w wyniku przedsądowych negocjacji doprowadziliśmy do ustalenia naruszonej granicy pomiędzy sąsiadującymi ogródkami przynależnymi do lokali mieszkalnych.    Podpisanie weksla in blanco nie zawsze przesądza sprawę. Dla naszego Klienta indywidualnego uzyskaliśmy wyrok oddalający przeciwko niemu w całości powództwa o zapłatę z weksla in blanco.    Od Grudnia 2018 Kancelaria bierze udział...

Czytaj wiecej...

Publikacje

1. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=3482&co=polecane   2. Czy klient ma wpływ na OWU? http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=3216&co=naj_wyd   3. Windykować i być windykowanym - porady dla MSP http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=3083&co=naj_wyd   4. Gwarancja ubezpieczeniowa alternatywą dla gwarancji bankowej http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&dz_id=35&indeks_artykulu=2744   5. MSP w galerii http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=2586&dz_id=35   6.Stosowanie weksla przez MSP w stosunkach pracy http://www.gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&dz_id=35&indeks_artykulu=2692

Czytaj wiecej...